Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
25 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Aktuality

Prázdninový provoz školy úřední hodiny: středa 9:00 – 12:00

Provoz Školní jídelny, Puškinova ulice

Kolektiv školní jídelny vám přeje příjemné prázdniny a dovolenou. Těšíme se, že se zde opět v září setkáme. Více informací naleznete zde.

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ

pro obory:

Přihlášky přijímáme do 24. 8. 2017

Přijímací řízení se koná 28. srpna 2017 od 9:00 hodin v budově školy

Dostavte se osobně k přijímacímu řízení a vezměte s sebou originál maturitního vysvědčení. V případě, že se nemůžete v uvedený termín do školy dostavit, omluvte se mailem (obchodniakademiekt@seznam.cz) popřípadě telefonicky (376313551, 376313556)

Ing. Soňa Rabušicová v.r.
V Klatovech 7. 7. 2017

Opravné a komisionální zkoušky, doklasifikace na OA a VOŠ dle předmětů:
21. 8. 2017                  SOČ                     zaslat práci garantovi (Sm)
28. 8. 2017                  PSY, SOC             zaslat práce (Rb)
28. 8. 2017                  FJ                         9:00 (Mor)
28. 8. 2017                  MAT                    10:00 (Br)
29. 8. 2017                  ANJ, AJK              8:00 (Čv, Ko, Šp, Va, Vz)
29. 8. 2017                  CJL                       10:00 (Ko, Hd, Pn)
29. 8. 2017                  UCE, UCC, UCF   11:00 (Hch, Sč, St)
30. 8. 2017                   PEK                      dopsat cvičení (Bá, Pav, Šp, Vz)
30. 8. 2017                   ITE, INF               zaslat vyučujícím (Kn, Ši)
30. 8. 2017                  MAT                    8:00 (Sp, Ši, Bu)
30. 8. 2017                   PEK                      8:00 přezkoušení (Čv)
30. 8. 2017                  TEV, SPO             11:00 (Bu, Ci, Kn) v tělocvičně
31. 8. 2017                  EKO, EKC, POE   8:00 (Re, Sm, Sč, Rb)
31. 8. 2017                  NEJ                      9:00 (Bá, Hd)
31. 8. 2017                  SOČ prezentace 9:00 (Sm, Rb, vedoucí práce)

Zahajovací porada pro školní rok 2017-2018
31. 8. 2017         10:00

Školení BOZP – zaměstnanci školy
1.9.2017    8:00

1. konzultace kombinovaného formy vzdělávání:
8. a 9. 9. 2017

Opravná a náhradní absolutoria, odevzdání absolventské práce:
19. 9. 2017, odevzdání absolventské práce do 21. 8. 2017

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Společná část MZ1. – 7. 9. 2017

Ústní a profilová část - 6.9.2017 Praktická MZ, 12.9.2017ústní a profilová

Psí návštěva ve Školičce U Parku

Projekt EDISON

Ve dnech 8. - 14. 2.2016 proběhl na naší škole týden projektu EDISON. Více informací o projektu, do kterého je škola zapojena, naleznete na aiesec.cz.

30.5.2014 Školička "U Parku" oslavila Den dětí

6.1.2014 otevřena Školička "U Parku"

V případě zájmu o zahájení docházky dítěte již od 6.1.2014 odevzdejte vyplněnou přihlášku do ředitelny školy, kterou naleznete na adrese Plánická 196 (možno též doručit poštou).

Více informací naleznete zde >


Vítejte!

Obchodní akademie v Klatovech je školou s více než stoletou tradicí. Za tuto dobu prošla škola mnoha změnami a sklidila celou řadu úspěchů. O poslední z nich se zasadili všichni studenti, jelikož pod vedením našich zkušených pedagogů dospěli až ke státním maturitám, které absolvovali s oslnivým výsledkem a zařadili naši školu na první místo mezi odbornými školami v kraji a na osmé místo v republice. Díky tomuto výsledku se škola stala členem Asocie aktivních škol.

Více naleznete zde.

Obchodní akademie prošla v létě 2011 změnou, 1.7.2011 došlo ke sloučení se Střední zdravotnickou školou v Klatovech a od školního roku 2011/2012 bude celý název školy Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Klatovech, Plánická 196. Je to opravdu dlouhé, doufáme ale, že si tento název spolu s hezkými vzpomínkami na studim zapíšete do paměti.

Více naleznete zde.

Kromě této změny Vám představujeme zcela nový web. Naleznete zde souhrnné informace o celé organizaci (rozcestník vlevo) i zpřesňující informace k jednotlivým školám (rozcestník nahoře). V některých případech se Vám může hodit i mapa stránek, umožňující přístup ke všem odkazům.