Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
25 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Aktuality

3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ

Detaily naleznete na stránce Přijímací řízení na VOŠ

Opravné a komisionální zkoušky, doklasifikace na OA a VOŠ dle předmětů

27. 8. 2018                   PEK                      dopsat cvičení (Bá,Čv,St,Ve,Vz)
28. 8. 2018                  FJ                         9:00 (Mor, Čv, Ko)
29. 8. 2018                  OBN, PSY, SOC   8:00 (Mo, Mor, Bá)
29. 8. 2018                  UCE, UCC, UCF   9:00 (Hch, Sč, St, Ve)
29. 8. 2018                  DEJ                      9:00 (Va, No, Ko)
29. 8. 2018                  CJL                       10:00 (Ko, Hd, Pn)
29. 8. 2018                  TEV, SPO             11:00 (Bu, Ci, Kn) v tělocvičně
30. 8. 2018                   ITE, INF               zaslat vyučujícím (Kn, Ši)
30. 8. 2018                   ITE, INF               8:00 přezkoušení (Ši)
30. 8. 2018                  MAT                    8:30 (Sp, Ši, Bu)
30. 8. 2018                  TŽP prezentace  10:00 (Sm,Rb, Ci, Kn, No, Pn, Ši)
30. 8. 2018                  ANJ, AJK              11:00 (Šp, Vz, Ho)
31. 8. 2018                  EKO, EKC, POE   8:00 (Re, Sm, Sč, Rb)
31. 8. 2018                  MAR, MNG         8:00 (Sč)
31. 8. 2018                  NEJ                      9:00 (Bá, Hd, No, Pn)
31. 8. 2018                  DAS                     9:00 (Ei)
31. 8. 2018                  PRO                     9:00 (Mor, Re)
Zahajovací porada pro školní rok 2018-2019: 31. 8. 2018     10:00
Školení BOZP – zaměstnanci školy: 3. 9. 2018 10:00 (ŠJ Puškinova ul.)
1. konzultace kombinovaného formy vzdělávání: 7. a 8. 9. 2018
Opravná a náhradní absolutoria, odevzdání absolventské práce:
18. 9. 2018, odevzdání absolventské práce do 20. 8. 2018
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Společná část MZ3. – 7. 9. 2018
Ústní a profilová část5. 9. 2018 Praktická MZ, 11.9.2018 ústní a profilová

Asistent pedagoga

Dne 12. června 2018 ve 13:15 zahajujeme na Střední zdravotnické škole, Kollárova 444 další běh studia Asistenta pedagoga.

Psí návštěva ve Školičce U Parku

Projekt EDISON

Ve dnech 8. - 14. 2.2016 proběhl na naší škole týden projektu EDISON. Více informací o projektu, do kterého je škola zapojena, naleznete na aiesec.cz.

30.5.2014 Školička "U Parku" oslavila Den dětí

6.1.2014 otevřena Školička "U Parku"

V případě zájmu o zahájení docházky dítěte již od 6.1.2014 odevzdejte vyplněnou přihlášku do ředitelny školy, kterou naleznete na adrese Plánická 196 (možno též doručit poštou).

Více informací naleznete zde >


Vítejte!

Obchodní akademie v Klatovech je školou s více než stoletou tradicí. Za tuto dobu prošla škola mnoha změnami a sklidila celou řadu úspěchů. O poslední z nich se zasadili všichni studenti, jelikož pod vedením našich zkušených pedagogů dospěli až ke státním maturitám, které absolvovali s oslnivým výsledkem a zařadili naši školu na první místo mezi odbornými školami v kraji a na osmé místo v republice. Díky tomuto výsledku se škola stala členem Asocie aktivních škol.

Více naleznete zde.

Obchodní akademie prošla v létě 2011 změnou, 1.7.2011 došlo ke sloučení se Střední zdravotnickou školou v Klatovech a od školního roku 2011/2012 bude celý název školy Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Klatovech, Plánická 196. Je to opravdu dlouhé, doufáme ale, že si tento název spolu s hezkými vzpomínkami na studim zapíšete do paměti.

Více naleznete zde.

Kromě této změny Vám představujeme zcela nový web. Naleznete zde souhrnné informace o celé organizaci (rozcestník vlevo) i zpřesňující informace k jednotlivým školám (rozcestník nahoře). V některých případech se Vám může hodit i mapa stránek, umožňující přístup ke všem odkazům.