Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Aktuality

Přijímací řízení na Vyšší odbornou školu

Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu do 23. září 2020. Přijímací řízení se koná 25. září 2020 od 9:00 hodin v budově školy (Plánická 196, Klatovy). Detaily přijímacího řízení >

Aktuální termíny

Školení BOZP – zaměstnanci školy: 31.8.2020 10:00 (ŠJ Puškinova ul.)

Zahajovací porada -šk. r. 2020/21: 31. 8. 2020 8:00 (ŠJ Puškinova ul.)

1. konzultace kombinovaného formy vzdělávání: 4. a 5. 9. 2020

Opravná a náhradní absolutoria, odevzdání absolventské práce:

15. 9. 2020, odevzdání absolventské práce do 24. 8. 2020

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Společná část MZ 1. – 4. 9. 2020

Ústní a profilová část 7. 9. 2020 Praktická MZ, 11.9.2020 ústní a profilová

Přijímací řízení na Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu

Přihlášky do 2. kola můžete zaslat ředitelce školy v termínu do 17. července 2020. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na našich stránkách dne 20. července 2020.
Detaily přijímacího řízení OA >
Detaily přijímacího řízení SZŠ >

Školička U Parku v provozu od 1. června

Od 1. června je opět v provozu Školička U Parku pro děti předškolního věku (již od 2 let). Máme ještě volná místa. V případě zájmu kontaktujte vedení školy: obchodniakademiekt@oakt.cz nebo 376 313 551, 376 310 939.

Školní jídelna pro veřejnost, žáky a zaměstnance škol

V době letních prázdnin vaříme obědy v naší školní jídelně v Puškinově ulici 108 pro veřejnost a naši Školičku U Parku od 1.7. do 17.7.2020 a opět od 17. srpna 2020. V této době také přijímáme přihlášky od žáků na nový školní rok 2020/2021 (formulář příhlášky ke stažení).

Cena pro cizí strávníky je 61 Kč.

Zájemci se hlásí na tel. 376 311 212 nebo na mail: sterbova.lucie@oakt.cz

Aktuální jídelní lístek

Ubytování na DM

V případě zájmu o ubytování na DM v novém školním roce 2020/2021 kontaktujte prosím vedoucího DM Mgr. Rendla (rendl.lukas@oakt.cz).

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.r.2019-2020.

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete na následujících stránkách: Plzeňského kraje nebo Ministerstva školství.

Výsledky uchazečů budou zveřejněny nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky. Od konce této 8denní lhůty pak všem uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Psí návštěva ve Školičce U Parku

Projekt EDISON

Ve dnech 8. - 14. 2.2016 proběhl na naší škole týden projektu EDISON. Více informací o projektu, do kterého je škola zapojena, naleznete na aiesec.cz.

30.5.2014 Školička "U Parku" oslavila Den dětí

6.1.2014 otevřena Školička "U Parku"

V případě zájmu o zahájení docházky dítěte již od 6.1.2014 odevzdejte vyplněnou přihlášku do ředitelny školy, kterou naleznete na adrese Plánická 196 (možno též doručit poštou).

Více informací naleznete zde >


Vítejte!

Obchodní akademie v Klatovech je školou s více než stoletou tradicí. Za tuto dobu prošla škola mnoha změnami a sklidila celou řadu úspěchů. O poslední z nich se zasadili všichni studenti, jelikož pod vedením našich zkušených pedagogů dospěli až ke státním maturitám, které absolvovali s oslnivým výsledkem a zařadili naši školu na první místo mezi odbornými školami v kraji a na osmé místo v republice. Díky tomuto výsledku se škola stala členem Asocie aktivních škol.

Více naleznete zde.

Obchodní akademie prošla v létě 2011 změnou, 1.7.2011 došlo ke sloučení se Střední zdravotnickou školou v Klatovech a od školního roku 2011/2012 bude celý název školy Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Klatovech, Plánická 196. Je to opravdu dlouhé, doufáme ale, že si tento název spolu s hezkými vzpomínkami na studim zapíšete do paměti.

Více naleznete zde.

Kromě této změny Vám představujeme zcela nový web. Naleznete zde souhrnné informace o celé organizaci (rozcestník vlevo) i zpřesňující informace k jednotlivým školám (rozcestník nahoře). V některých případech se Vám může hodit i mapa stránek, umožňující přístup ke všem odkazům.