Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
25 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >

Studijní obory Střední zdravotnické školy

Čtyřleté studium oboru masér sportovní a rekondiční
(69-41-L/02 – masér sportovní a rekondiční)

Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Žáci absolvují v průběhu studia i předměty všeobecně vzdělávací, které je připravují i ke státní maturitní zkoušce.

Čtyřleté studium oboru zdravotnický asistent
(53-41-M /01 - zdravotnický asistent)

Absolventi a absolventky studijního oboru zdravotnický asistent jsou připraveni pro uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Škola připravuje absolventy tohoto oboru pro uplatnění v ošetřovatelské péči i v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých. Obsah vzdělání je stanoven tak, aby absolventi tohoto oboru po zapracování mohli kvalifikovaně vykonávat činnost zdravotnického asistenta a byli připraveni i ke studiu na vyšší nebo vysoké škole. Žáci absolvují v průběhu studia jak předměty všeobecně vzdělávací, které jsou soustředěny převážně v prvních dvou ročnících, tak předměty odborné, včetně praktického vyučování ve zdravotnických zařízeních (třetí a čtvrtý ročník).

Čtyřleté studium oboru kosmetické služby
(69-41-L /01 - kosmetické služby)

Absolventky jsou připraveny pracovat v kosmetických salonech i jiných zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky. Žáci absolvují v průběhu studia i předměty všeobecně vzdělávací, které je připravují i ke státní maturitní zkoušce.

Čtyřleté studium oboru zdravotnické lyceum
(78-42-M /04 - zdravotnické lyceum)

Absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdrav. školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Škola udržuje partnerské vztahy se zdravotnickou školou v Rodingu (dříve Chamu). V rámci naší spolupráce s touto školou pořádáme jednodenní exkurze a týdenní výměnné praxe u nás i v SRN. Pro studující anglického jazyka organizujeme zájezdy do Anglie.

V prvním ročníku pořádáme pro naše žáky lyžařský výcvik, ve druhém ročníku sportovně turistický kurz.