Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

O portálu

Vítejte na portálu projektů Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Tento portál je místem, na kterém naleznete veškeré informace o aktuálně probíhajících či dříve proběhlých projektech školy.

Nový projekt

Projekt
VYUŽITÍ ICT NA VOS, OA, SZS A JS KLATOVY
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016865

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Projekt rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků.