Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
25 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >

Jazyková škola

Naše jazyková škola poskytuje možnost jazykového vzdělávání široké veřejnosti a má v Klatovech padesátiletou tradici – ve školním roce 1969/70 byla v Klatovech otevřena Lidová škola jazyků, náš přímý předchůdce.

V současné době probíhají na škole kurzy anglického, německého, francouzského a španělského jazyka.

Organizace školního roku je stejná jako na základních a středních školách, výuka se nekoná během školních prázdnin.

Aktuálně

Stále přijímáme přihlášky do kurzu

angličtina pro začátečníky /výuka od 2. pololetí/

Přistoupit je možné i do už probíhajících kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny:

Angličtina

Značka

Den

Od - do

Vyučující

Základní kurzy – mírně pokročilí

- 2. ročník

AZ2

pondělí

17. 30 – 19.00

J. Adámek

- 5. ročník

AZ5

pondělí

16.00 – 17.30

J. Chvojka

Střední kurz – pokročilí žáci

- 2. ročník

AS2

pondělí

17.45– 19.15

J. Chvojka

- 4. ročník

AS4

středa

17.30 – 19.00

D. Geňatová

Přípravný kurz k certifikátu FCE

AP

úterý

17.00 – 18.30

D. Geňatová

Němčina

Základní kurz – mírně pokročilí

- 5. ročník

NZ5

úterý

16.30 – 18.00

J. Šandová

Střední kurz – pokročilí žáci

- 3.ročník

NS3

čtvrtek

16.30 – 18.00

J. Šandová

Konverzační kurz pro pokročilé

NK

pondělí

16.30 – 18.00

J. Šandová

Francouzština

6. ročník

F6

čtvrtek

17.30 – 19.00

P. Moravová

Španělština

6. ročník

Sp6

čtvrtek

16.15 – 17.45

J. Morava

Je možné otevření i dalších kurzů v závislosti na poptávce – kurzy pro žáky ZŠ a SŠ, firemní kurzy

Kontakt:

 

Telefon:

376 311 960 (sborovna JŠ)

E – mail:

sandova.jana@oakt.cz (zástupkyně ředitelky pro JŠ)

 

obchodniakademiekt@oakt.cz (škola)