Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Uplatnění absolventa Střední zdravotnické školy

Masér sportovní a rekondiční - čtyřleté studium

Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služebv provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu.

Zdravotnické lyceum - čtyřleté studium

Absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdrav. školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka.

Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností. 

Praktická sestra- čtyřleté studium

Absolventi a absolventky studijního oboru praktická sestra jsou připraveni pro uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních.

Škola připravuje absolventy tohoto oboru pro uplatnění v ošetřovatelské péči i v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých.

Obsah vzdělání je stanoven tak, aby absolventi tohoto oboru po zapracování mohli kvalifikovaně vykonávat činnost praktické sestry a byli připraveni i ke studiu na vyšší nebo vysoké škole. Žáci absolvují v průběhu studia jak předměty všeobecně vzdělávací, které jsou soustředěny převážně v prvních dvou ročnících, tak předměty odborné, včetně praktického vyučování ve zdravotnických zařízeních (třetí a čtvrtý ročník).

Kosmetické služby - čtyřleté studium

Absolventky jsou připraveny pracovat v kosmetických salonech i jiných zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky.