Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
39 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijatí a nepřijatí uchazeči na obor (PDF):

63-41-M/02 Obchodní akademie

zaměření jazykové nebo sportovní, denní forma vzdělávání

V Klatovech 15. května 2024
Ing. Soňa Rabušicová
ředitelka školy

Reportáž z Dne otevřených dveří

Soutěž v psaní na klávesnici PC

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník talentové soutěže v psaní na klávesnici PC určené žákům základních škol, která se uskuteční 15. 1. 2014. Bližší informace o této akci naleznete v přiložené pozvánce.

Obchodní akademie

Studium je realizováno v moderně zařízené historické budově. Žáci se zde učí ve čtyřech počítačových učebnách vybavených kvalitní výpočetní technikou. K jejich dalšímu rozvoji a ke zkvalitnění výuky přispívají dvě učebny s interaktivními tabulemi, kde jsou žáci aktivně zapojováni do výuky a dvě multimediální učebny. Další běžné učebny byly vylepšeny kvalitními osvětlovacími tělesy a bezprašnými tabulemi.

Třída se SPORTOVNÍM zaměřením
Žáci této třídy budou mít možnost prohlubovat své sportovní nadání díky zvýšené hodinové dotaci v rámci vzdělávání pro zdraví (tělesná výchova). Konkrétní náplň bude ovlivněna skladbou žáků této třídy.

Třída s JAZYKOVÝM zaměřením
Žáci této třídy budou mít možnost prohlubovat své jazykové dovednosti v rámci zvýšené hodinové dotace ve zvolených cizích jazycích. Žáci si povinně volí 3 cizí jazyky, škola nabízí výuku anglického, německého, francouzského, španělského a ruského jazyka.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Klatovy (sportovní a jazykové zaměření) - zkrácená verze