Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >

Přijímací řízení Obchodní akademie

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do Obchodní akademie

na obor:

63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření jazykové nebo sportovní  denní forma vzdělávání

Počet volných míst je 2.

Žák nebo uchazeč zašle přihlášku ředitelce školy do 17. července 2020. Dne 20. července 2020 bude na našich www stránkách zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

V Klatovech 9. července 2020
Ing. Soňa Rabušicová
ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijatí uchazeči na obor:
63-41-M/02 Obchodní akademie
zaměření jazykové nebo sportovní,  denní forma vzdělávání

Výsledky hodnocení přijatých uchazečů včetně výsledků přijímacích zkoušek (CERMAT)

P.Č.

Reg. č.

Body celkem

1

J44

135,3

2

J38

131,3

3

J28

131,2

4

J58

129,7

5

J49

129

6

J96

128

7

S77

126,7

8

S26

122

9

J104

119

10

J64

118,4

11

J111

118

12

J32

117,2

13

J113

116,5

14

J1

115,6

15

J108

114,2

16

J34

114

17

J107

113,4

18

J42

113,3

19

S17

113,1

20

J5

113

21

S91

112,7

22

J63

112,7

23

J27

112,3

24

J85

112,2

25

S69

111

26

J19

110,9

27

J3

110,3

28

S94

110,1

29

J23

110

30

J22

109,7

31

S2

109,6

32

J4

109,3

33

J45

109,2

34

S46

107,5

35

J31

107,2

36

J84

106,3

37

J95

105

38

J66

104,2

39

J68

104

40

J11

102,4

41

J37

101,3

42

J35

101,3

43

J54

100,3

44

S80

99,9

45

J117

99,4

46

J57

99,3

47

S109

98,4

48

S79

98

49

S93

97,4

50

J25

96,4

51

J6

95,7

52

J78

95,1

53

J10

94,6

54

S61

94,4

55

J97

94,3

56

S74

92,7

57

J73

92,6

58

S70

92,5

59

S102

92,5

60

J39

92,1

AMBROŽOVÁ TÁŇA, BARBORKOVÁ ADÉLA, BASOVÁ NIKOLA, BOŠKOVÁ KAROLÍNA, BOUBLÍK MATYÁŠ, BOZDĚCHOVÁ JULIE, BUŠKOVÁ MARTINA, CÍSAŘOVSKÁ VENDULA, ČERNÁ KAROLÍNA, DENKOVÁ ADÉLA, FOREJTOVÁ KLÁRA, FRÁNOVÁ VANESSA, GÖTTINGEROVÁ ADÉLA, GUMANOVÁ VERONIKA, HALADOVÁ ADÉLA, HÁNOVÁ BARBORA, HÁSOVÁ KRISTÝNA, HLADÍKOVÁ NATÁLIE, HOLUBOVÁ KRISTÝNA, HOŠKOVÁ VERONIKA, HRABOVSKÁ KATEŘINA, HRDINOVÁ LUCIE, HUMMELOVÁ JANA, CHEJLAVOVÁ SARAH, JANDOVÁ BARBORA, JANKOVÁ KLÁRA, JOACHIMSTHALER LUKÁŠ, KARÁSEK MATĚJ, KARLOVSKÁ ADÉLA, KOVAŘÍKOVÁ SOFIE, KRAMER JAN, KRATOCHVÍLOVÁ PAVLA, KRŮSOVÁ ANNA, KUDRNOVÁ ZUZANA, KUCHAŘOVÁ MICHAELA, LIŠKOVÁ MARTINA, MAJDL PETR, MAKRLÍKOVÁ ADÉLA, MÁLKOVÁ SIMONA, MANDAUS CASEY, MAZANEC LUKÁŠ, MILATOVÁ NATÁLIE, MUDRA VOJTĚCH, OBORNÍKOVÁ TEREZA, PHAM ANH QUANG, PÍCKOVÁ VERONIKA, PRESLOVÁ KRISTÝNA, RAŠKOVÁ ŽANETA, REHÁKOVÁ VENDULA, SEDLÁČKOVÁ LUCIE, ŠAFRÁNKOVÁ BÁRA, ŠERÁ ADRIANA, ŠILHAVÝ LADISLAV, ŠIMÁČKOVÁ NATÁLIE, ŠIMÁČKOVÁ NICOL, TAFLÍKOVÁ MARKÉTA, TUČKOVÁ JANA, TUREK TOMÁŠ, VÍTOVCOVÁ JULIE ANNA, VOLMUTOVÁ KAROLÍNA

Uvítáme informace od rodičů uvedených žáků o zájmu či nezájmu o přijetí na Obchodní akademii.

Kontakt obchodniakademiekt@oakt.cz

V Klatovech 16. června 2020

Ing. Soňa Rabušicová

ředitelka školy

Aktuální informce k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Ing. Soňa Rabušicová, v.r.
ředitelka školy

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete na následujících stránkách: Plzeňského kraje nebo Ministerstva školství.

Výsledky uchazečů budou zveřejněny nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky. Od konce této 8denní lhůty pak všem uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

do Obchodní akademie na obor:
63-41-M/02 Obchodní akademie
zaměření jazykové nebo sportovní
 denní forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů celkem je 60.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí
do 1. ročníku oboru vzdělání OBCHODNÍ AKADEMIE pro školní rok 2020/2021:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle

Při přijímacím řízení se postupuje dle následujících právních předpisů:

Kritéria hodnocení žáka nebo uchazeče pro přijetí do 1. ročníku 

Pořadí bude stanoveno dle následujícího vzorce:


Číslo

Položky

Body

1

průměrný prospěch na konci 8. třídy
(2,5 mínus průměrný prospěch) x 10

0 - 15

2

průměrný prospěch v pololetí 9. třídy
(2,5 mínus průměrný prospěch) x 10

0 - 15

3

známka z předmětů rozhodujících pro zaměření oboru (cizí jazyk nebo tělesná výchova)
(2 mínus známka z předmětů rozhodujících pro zaměření oboru) x 10

0 - 10

4

členství ve sportovním oddíle nebo studium jazykových kurzů (doložit)

0 - 10

5

účast a umístění v jazykových nebo sportovních soutěžích okresních a vyšších (doložit)

0 - 10

6

centrálně zadávaný test z matematiky
(počet získaných bodů)

0 - 50

7

centrálně zadávaný test z českého jazyka, u cizinců rozhovor * (počet získaných bodů)

0 - 50

 

Celkem

max 160

V Klatovech 30. ledna 2020
Ing. Soňa Rabušicová
ředitelka školy