Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
39 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Uplatnění absolventa Obchodní akademie

Vzdělávací oblasti pomohou absolventům, aby byli schopni se efektivně učit, samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, aby se uměli vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých situacích, aby byli schopni pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k rozvoji mezilidských vztahů, aby podporovali hodnoty národní kultury, aby optimálně využívali svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, aby pracovali s informacemi a prostředky ICT a efektivně hospodařili s finančními prostředky, dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a zároveň usilovali o nejvyšší kvalitu své práce.

Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví. Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Tento program vytváří předpoklady pro to, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách ekonomického nebo humanitního zaměření.