Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
25 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >

Přijímací řízení na Střední zdravotnickou školu

Aktuální informce k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Ing. Soňa Rabušicová, v.r.
ředitelka školy

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete na následujících stránkách: Plzeňského kraje nebo Ministerstva školství.

Výsledky uchazečů budou zveřejněny nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky. Od konce této 8denní lhůty pak všem uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

do Střední zdravotnické školy na obory:
53-41-M/03 Praktická sestra
69-41-L/01   Kosmetické služby
69-41-L/02   Masér sportovní a rekondiční
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
denní forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je celkem 90.

53-41-M/03 Praktická sestra - dálková forma

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je celkem 30.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání PRAKTICKÁ SESTRA, KOSMETICKÉ SLUŽBY, MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ, ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM pro školní rok 2020/2021:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle

Při přijímacím řízení se postupuje dle následujících právních předpisů:

Kritéria hodnocení žáka nebo uchazeče pro přijetí do 1. ročníku


Číslo

Položky

Body

1

průměrný prospěch na konci 8. třídy
(2,5 mínus průměrný prospěch) x 10

0 - 15

2

průměrný prospěch v pololetí 9. třídy
(2,5 mínus průměrný prospěch) x 10

0 - 15

3

známka z předmětu rozhodujícího pro zaměření oboru (biologie)
(2 mínus známka z předmětů rozhodujících pro zaměření oboru) x 10

0 - 10

4

členství ve zdravotnickém kroužku, ČČK (doložit)

0 - 10

5

účast a umístění v olympiádách a soutěžích okresních a vyšších (doložit)

0 - 10

6

centrálně zadávaný test z matematiky
(počet získaných bodů)

0 - 50

7

centrálně zadávaný test z českého jazyka, u cizinců rozhovor * (počet získaných bodů)

0 - 50

 

Celkem

max 160

V Klatovech 30. ledna 2020
Ing. Soňa Rabušicová  
ředitelka školy