Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Čeština pro cizince

Trvalý pobyt


Zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice organizuje naše škola již od roku 2008.

Termíny zkoušek v období leden - červen 2021:

Měsíc Datum Den Hodina
leden 20. 01. středa 09:00
únor 24. 02. středa 13:00
březen 31. 03. středa 09:00
duben 21. 04. středa 13:00
květen 26. 05. středa 09:00
červen 30. 06. středa 13:00

Přihlásit na zkoušku se můžete

Pro přihlášení je nutné mít platný pas (cestovní doklad) a Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR ( konáte-li zkoušku poprvé).

Přihlašovací údaje jsou: Jméno a příjmení uchazeče, číslo pasu, pohlaví, státní příslušnost, místo hlášeného pobytu v ČR, datum a místo narození, telefonní a e-mailový kontakt.

Přihlášení na zkoušku je potvrzeno zprávou na uvedené telefonní číslo, nebo e-mailovou adresu.

První zkoušku koná uchazeč po odevzdání Poukazu bezplatně, za každé další opakování zaplatí při registraci částku 1500,- Kč.

Registrace účastníků zkoušky probíhá vždy 30 minut před jejím začátkem.

Zkouška se skládá z písemné /75 minut/ a ústní části /10 minut/.

Písemná část prověřuje dovednosti v čtení, poslechu a psaní. Ústní část prověřuje dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situace.

Pokud úspěšně složíte písemnou část, ve stejný den skládáte ústní část zkoušky.

Pokud úspěšně složíte písemnou i ústní část zkoušky, dostanete Osvědčení o znalosti českého jazyka.

Podrobné informace o zkoušce najdete na www.cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt

Na výše uvedeném odkazu naleznete také interaktivní test nanečisto a příručku k přípravě na zkoušku ke stažení.

Příručku „Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR" a modelovou verzi zkoušky můžete dostat také v sekretariátu školy a ve sborovně Jazykové školy.