Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Odpolední a večerní kurzy

Škola organizuje v odpoledních a podvečerních hodinách kurzy anglického, německého, francouzského a španělského jazyka. Jsou určeny dospělým zájemcům a studentům středních škol, při dostatečném počtu zájemců se otevírají i kurzy pro žáky základních škol. Pokud nejsou otevřeny samostatné kurzy, mohou být zájemci z vyšších ročníků ZŠ zařazeni do kurzů pro dospělé.

Základy jazyka si žáci osvojí v základních kurzech, na ně navazují kurzy střední. Konverzační kurzy jsou určeny žákům s dobrými vstupními znalostmi jazyka, kteří se chtějí zdokonalit v mluveném projevu. Přípravné kurzy ke státním zkouškám a mezinárodním certifikátům, připravují žáky ke složení státní jazykové zkoušky základní či mezinárodních certifikátů úrovně B1, B2. Podnikům a institucím nabízíme kurzy podle zadání zaměstnavatele. Ve všech kurzech vyučují aprobovaní učitelé cizího jazyka.

Kurzovné 2020/2021


Kurzovné
Základní, střední a konverzační kurzy – 2 hodiny týdně školní rok 10 a více žáků pololetí 7 – 9 žáků
Dospělí žáci 4 400,- Kč 2 700,- Kč
Žáci ZŠ a SŠ 4 000,- Kč 2 500,- Kč
Senioři nad 65 let 3 700,- Kč 2 350,- Kč
Přípravný kurz k FCE, ZD, k maturitě – 2 hod. týdně 50 hodin 10 a více žáků 50 hodin 7 - 9 žáků
Všichni žáci 3 400,- Kč 4 500,- Kč
Přípravný kurz k SJZZ – 3 hodiny týdně školní rok 10 a více žáků školní rok 7 – 9 žáků
Všichni žáci - 7 700,- Kč

Skupiny nad 10 žáků a přípravné kury platí celé kurzovné najednou, skupiny s méně než 10 žáky platí ve dvou pololetních splátkách.
Je možné otevřít i kurzy s menším počtem žáků – cena dohodou.
O výjimkách při placení kurzovného rozhoduje ředitelka školy

Žáci kurzů školního roku 2019/2020 mají slevu 400,- Kč z ročního školného (200,- Kč za každé pololetí).

Základní kurzy

Jsou určeny pro úplné začátečníky (1.ročník) i pokročilejší zájemce. Absolvování celého kurzu v rozsahu 420 hodin vede k osvojení základních dovedností mluveného i psaného projevu. Při dotaci 2 hodiny týdně trvá základní kurz 6 let. Při dostatečném počtu zájemců je možné otevřít intenzivnější kurzy o 3 nebo 4 hodinách týdně. O absolvování ročníku nebo celého kurzu obdrží posluchači na požádání osvědčení.

Do těchto kurzů jsou zařazováni i žáci nejvyšších tříd ZŠ a studenti středních škol. Pracuje se s moderními učebnicemi, které od samého počátku výuky rozvíjejí schopnost aktivně komunikovat i bez rozsáhlých znalostí gramatiky a slovní zásoby. Noví posluchači mohou být podle stupně svých již dříve získaných znalostí zařazeni do vyšších ročníků, přistoupit je možné i v průběhu školního roku.

Po absolvování prvních dvou ročníků dosáhnout žáci úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce, po absolvování 3. a 4. ročníku úrovně A2, rozsah probraného učiva celého šestiletého základního kurzu odpovídá úrovni B1 SERR.

Ve školním roce 2020/2021 jsou otevřeny tyto základní kurzy:
angličtina:       3. a 6. ročník
němčina:         6. ročník
francouzština: 6. ročník
španělština:    6. ročník

Všechny kurzy jsou o 2 hodinách týdně.

Podrobnější údaje o kurzech

Značka kurzu

Den

od – do

Učebnice

Vyučující

Angličtina

AZ3

pondělí

17.30 – 19.00

New English File Elementary

J. Adámek

AZ6

pondělí

16.00 – 17.30

English File Pre – Intermediate

Mgr. Chvojka

Němčina

NZ6

pondělí

16.30 – 18.00

d.leicht 3

Mgr. Šandová

Francouzština

F6

čtvrtek

17.30 – 19.00

Allez hop! 2

Ing.. Moravová

Španělština

Sp6

čtvrtek

16.15 - 17.45

Fiesta 1

Mgr. Morava

Střední kurzy

Střední kurzy jsou určeny pokročilým žákům a slouží k prohloubení jazykových znalostí získaných v základním kurzu. Rozsah kurzu je 280-315 hodin, při 2 hodinách týdně trvá 4 roky. Rozsah probraného učiva středního kurzu odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Noví zájemci jsou zařazováni do jednotlivých ročníků podle  stupně dosud získaných znalostí, přistoupit je možné i v průběhu školního roku.

Ve školním roce 2020/2021 jsou otevřeny tyto kurzy:
angličtina:      3. a 4. ročník
němčina:        3. ročník

Podrobnější údaje o kurzech

Značka kurzu

Den

od – do

Učebnice

Vyučující

Angličtina

AS3

pondělí

17.45 – 19.15

New English File Pre - Intermediate

Mgr. Chvojka

AS4

středa

17.30 – 19.00

Life Upper Intermediate

Mgr. Geňatová

Němčina

NS3

čtvrtek

16.30 - 18.00

Aspekte neu, B1+

Mgr. Šandová

Konverzační kurzy

Konverzační kurzy vedou k upevňování a rozvíjení nabytých znalostí. Mohou mít různou vstupní úroveň, minimálně však úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce.

Ve školním roce 2020/2021 neprobíhá na škole žádný konverzační kurz.

Přípravné kurzy

A) Přípravný kurz ke zkoušce FCE z angličtiny

Jednoletý kurz, který cíleně připravuje žáky ke všem částem písemné i ústní zkoušky. Absolvování tohoto kurzu je i dobrou přípravou k maturitě a ke specializovanému studiu angličtiny na vysokých školách.

B) Přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce základní z anglického a německého jazyka

Jednoletý kurz, který ve zhuštěné podobě shrnuje a prohlubuje učivo základního kurzu a cíleně připravuje ke všem částem písemné i ústní zkoušky úrovně B2. Hlásit se mohou zájemci, kteří absolvovali základní kurz, popř. nabyli odpovídajících znalostí jiným způsobem a chtějí složit státní jazykovou zkoušku základní, popř. mezinárodní certifikát stejné úrovně. Absolvování tohoto kurzu je i dobrou přípravou k maturitě a ke specializovanému studiu jazyka na vysokých školách.

Ve školním roce 2020/2021 jsme nemohli vzhledem k epidemiologické situaci otevřít přípravný kurz ke zkoušce FCE z angličtiny. Neprobíhají ani kurzy ke státní zkoušce z anglického a německého jazyka

Kurzy pro podniky a instituce

Mohou probíhat v budově školy nebo přímo na pracovišti, náplň i doba vyučování se řídí požadavky zadavatele (i v dopoledních hodinách).