Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální. Naše škola pořádá pouze zkoušky základní z anglického a německého jazyka. Ke složení této zkoušky jsou také zaměřeny přípravné kurzy, které na škole probíhají. Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech. Předpokládá se znalost 2000 – 2500 lexikálních jednotek

Přihlášky, poplatky, termín zkoušek

Přihlášky ke zkoušce přijímáme v průběhu měsíce března. Ke zkoušce se mohou hlásit i zájemci, kteří nejsou žáky školy, absolvování přípravného kurzu není podmínkou.

Poplatky v roce 2019

Písemná část

3 000 Kč

Ústní část

500 Kč

Přihlášky je možno vyzvednout v sekretariátu školy nebo ve sborovně JŠ, kde obdržíte také další informace. Přihláška je zaregistrována až po uhrazení poplatku za písemnou část zkoušky.

Formulář přihlášky také v "Přihlášky"

Termín zkoušek – jaro 2019

Anglický i německý jazyk

17.5. – pátek odpoledne

Průběh zkoušky

Písemná část je souborem testů, které ověřují

- stupeň porozumění čtenému textu v celkovém rozsahu 600 – 800 slov (se slovníkem)
- dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení o rozsahu asi 300 slov (se slovníkem)
- schopnost porozumění vyslechnutému textu v rozsahu 5 – 6 minut (bez slovníku)
- schopnost používat vybrané gramatické a lexikální struktury (bez slovníku)

Celková doba trvání písemné části: 240 min

Kandidát, který neuspěl v písemné části, nemůže konat část ústní.

Ústní část ověřuje

- schopnost pohotově reagovat v běžných situacích každodenního života
- dovednost plynně hovořit o daných tématech

Doba trvání ústní zkoušky: 15 - 20 minut

Neúspěšnou ústní část zkoušky může kandidát opakovat, jestliže byl v písemné části hodnocen stupněm výborně nebo velmi dobře. Byl-li hodnocen stupněm dobře, musí opakovat celou zkoušku.

Tematické okruhy pro ústní zkoušku z anglického jazyka

1. Going on holiday. Tourism.
2. Travel and transport.
3. Shop, shopping and services.
4. Health and illness. Parts of body.
5. The environment / problems.
6. Sports and games.
7. Clothes and fashion.
8. Education. Language studies.
9. My family and relatives.
1
0. Media – TV, radio, advertisement, newspapers, magazines.
11. Our flat, house. My town / village.
12. Law, crime, punishment – problems in society.
13. Leisure time. Hobbies and pastime activities.
14. Daily routine. Work and leisure.
15. Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.
16. My friends.
17. My relation to animals.
18. Seasons of the year. Weather.
19. Jobs. My job.
20. Food and meals

Tematické okruhy pro ústní zkoušku z německého jazyka

1. Familie und Familienleben.
2. Die Wohnung und ihre Einrichtung.
3. Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen.
4. Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen.
5. Bekleidung und Mode.
6. Berufe, der Arbeitstag, Bildungswesen.
7. Krankheiten, beim Arzt, der menschliche Körper.
8. In der Stadt, auf dem Lande.
9. Verkehr, Stadtverkehr.
10. Die Tschechische Republik, Prag, mein Heimatort.
11. Kommunikationsmöglichkeiten, Fremdsprachenkenntnisse.
12. Zeit, Wetter, Jahreszeiten.
13. Feste, Feiertage, Bräuche.
14. Urlaub, Ferien, Reisen, Hotels, Tourismus.
15. Sport und Touristik, internationale Wettkämpfe.
16. Massenmedien.
17. Das kulturelle Leben.
18. Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz.
19. Tagesprogramm, Freizeitgestaltung.
20. Probleme der Welt, Technik.