Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Akreditované programy

Vyšší odborná škola

Vzdělávací program účetnictví a daně - č. oboru 63-41-N/22

Absolventi se uplatní na trhu práce především:
v nižších a středních hospodářských a manažerských funkcích, budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních v národním i mezinárodním kontextu:

- v oboru činnosti administrativa, správa a personalistika jako samostatný administrativní pracovník, samostatný personalista, samostatný referent péče o hmotný majetek v oblasti vedení dokumentace

- v oboru činnosti ekonomika jako samostatný ekonom (samostatný cenař, samostatný mzdový referent, samostatný finanční referent, pracovník pohledávek, samostatný rozpočtář, samostatný plánovač, samostatný účetní)

- v oboru činnosti managemet jako manažer logistiky, personální manažer, marketingový manažer, finanční manažer

- v oboru činnosti obchod, marketing a reklama jako samostatný obchodní referent, samostatný pracovník marketingu

- v oboru činnosti státní správa jako odborní pracovníci, odborní referenti, samostatní referenti
Budou pracovat v podnikové sféře, v podnikatelském sektoru v poradenských a konzultačních firmách, ve státní sféře, budou připraveni rozvíjet i vlastní podnikatelské aktivity.

Vzdělávací program bankovnictví - č. oboru 63-43-N/03

Absolvent se uplatní na trhu práce především:

- v bankovní sféře jako samostatný bankovní pracovník (analytik finančního trhu, dealer asistent, metodik bankovních hotovostních operací, samostatný pracovník devizových nebo kapitálových obchodů, podnikatelských úvěrů, správy úvěrového portfolia, systému platebních karet, vývoje bankovních produktů, řízení úvěrů) s vyšší kvalifikací, který provádí složitější operace v rámci delegovaných pravomocí v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb klientům peněžními ústavy a provádí složitější analýzy pro vrcholový management bank

- v nebankovních institucích jako samostatný administrativní pracovník, samostatný personalista, samostatný ekonom, vedoucí pracovník univerzálních dílčích celků (např. finanční nebo personální manažer...), ve státní správě jako odborní pracovníci v různých oblastech (např. samostatní pracovníci finanční a daňové správy,

- bude připraven rozvíjet i vlastní podnikatelské aktivity.
Absolvent může také pokračovat ve studiu na vysoké škole.