Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Obchodní akademie -
Organizace školního roku 2022/2023 - návrh

25. – 31. 8. 2022 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31.08.2022 Zahajovací porada učitelů (9:30)
01.09.2022 Zahájení vyučování
1., 2. 9. Společná část maturitní zkoušky (písemná)
13.09.2022 Opravná ústní a profilová maturitní zkouška (PMZ 5.,6.9.2022)
16.09.2022 Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři
16.09.2022 Odevzdání třídních knih, katalogů ke kontrole ZŘ
19. – 25. 9. Exkurze CR – Chorvatsko 4. ročník
28.09.2022 Státní svátek - Den české státnosti (st)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny (st, čt)
28.10.2022 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (pá)
09.11.2022 Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 15:00 hodin (SZŠ 14:00)
10.11.2022 SRPDŠ – 15:30 hodin
17.11.2022 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (čt)
19.11.2022 Maturitní ples 4. A, 4. B
25.11.2022 Přihláška k maturitní zkoušce (4. A, 4. B) pro jarní termín
25.11.2022 Den otevřených dveří od 12:00 do 16:00 (pá)
23. 12. – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2023 - út)
leden – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky (1. A 9.-13.1.2023, 1. B 13. – 17.3.2023)
1. 1. 2023 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (ne)
25.01.2022 Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 15:00 hodin (SZŠ 14:00)
31.01.2022 Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
01.02.2022 Zahájení 2. pololetí
03.02.2022 Pololetní prázdniny (pá)
6. 3. – 12.3. Jarní prázdniny
6. a 7. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
12.04.2022 Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 15:00 hodin (SZŠ 14:00)
13.04.2022 SRPDŠ – 15:30 hodin
13. a 14. 4. Praktická zkouška profilová část
duben Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku OA
duben Písemná práce z českého jazyka - profilová část
duben Písemná práce z cizího jazyka - profilová část
27.04.2022 Pedagogická porada 4. A, 4. B
28.04.2022 Ukončení vyučování 4. A, 4. B
01.05.2022 Svátek práce (po)
2. – 5. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. A, 4. B
08.05.2022 Státní svátek - Den vítězství (po)
15. – 19. 5. Studijní volno 4. A, 4. B
22. – 26. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška 4. A, 4. B
15. – 26. 5. Praxe 2. ročníky 2 týdny
22. 5. – 2. 6. Praxe 3. ročníky 2 týdny
5. – 9. 6. Turistický kurz – 2. ročník
28.06.2022 Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 13:00 hodin (SZŠ 12:00)
29.06.2022 Sportovní den 8.00–12.00, schůzka budoucích 1. r. 12:00, burza 13:00
30.06.2022 Ukončení školního roku
1. 7. – 3. 9. Hlavní prázdniny
31. 8. 2023 Pedagogická porada
4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024

V Klatovech 26. srpna 2022 Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka školy

Střední zdravotnická škola
Organizace školního roku 2022/2023 - návrh

25. – 31. 8. 2022 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31.08.2022 Zahajovací porada učitelů (9:30)
01.09.2022 Zahájení vyučování
1., 2. 9. Společná část maturitní zkoušky (písemná)
12.09.2022 Opravná ústní a profilová maturitní zkouška (PMZ 29.,30.8.2022)
16.09.2022 Doplnění TP do Bakalářů, TK, katalogů ke kontrole ZŘ, OČMU
19. – 25. 9. Exkurze CR – Chorvatsko 4. ročník
28.09.2022 Státní svátek - Den české státnosti (st)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny (st, čt)
28.10.2022 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (pá)
09.11.2022 Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 14:00 hodin
10.11.2022 SRPDŠ – 16:00 hodin (výbor 15,30)
17.11.2022 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (čt)
12.11.2022 Maturitní ples 4.roč.
25.11.2022 Přihláška k MZ (4. ročníky), Den otevřených dveří od 8:30 do 13:00
23. 12. – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2023 - út)
leden – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky
1. 1. 2023 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (ne)
25.01.2022 Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 14:00 hodin
31.01.2022 Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
01.02.2022 Zahájení 2. pololetí
03.02.2022 Pololetní prázdniny (pá)
6. 3. – 12.3. Jarní prázdniny
6. a 7. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a státní svátek (pá)
12.04.2022 Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 14:00 hodin
13.04.2022 SRPDŠ – 16:00 hodin (výbor 15,30)
duben Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku SZŠ
duben Písemná práce z českého jazyka, z cizího jazyka - profilová část
27.04.2022 Pedagogická porada 4. ročník
28.04.2022 Ukončení vyučování 4. ročníků
01.05.2022 Svátek práce (po)
2. – 5. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. ročníků
05.05.2022 Obhajoba maturitních prací ZL4B
08.05.2022 Státní svátek - Den vítězství (po)
8. – 12.5. Studijní volno ZL4B, PS4A
9. – 10.5. Praktická maturitní zkouška KO4C
11. – 12.5. Praktická maturitní zkouška MS4D
15. – 19.5. Studijní volno KO4C a MS4D, Praktická maturitní zkouška PS4A
16. – 19. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška ZL4B
22. – 23. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška KO4C a MS4D
22. – 26. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška PS4A
29.5.- 23.6. Odborná praxe 3. roč. PS
26.06.2022 Hodnocení OP
26. – 29.6. Výlety a individuální sportování
28.06.2022 Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 14:00 hodin
29.06.2022 Schůzka budoucích 1. r. 12:00
30.06.2022 Ukončení školního roku
1. 7. – 3. 9. Hlavní prázdniny
31. 8. 2023 Pedagogická porada
4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024

V Klatovech 26. srpna 2022 Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka školy

Vyšší odborná škola
Organizace školního roku 2022/2023 - návrh

25. – 31. 8. 2022 Zkoušky, příprava tematických a časových plánů
30.08.2022 Přijímací řízení – 2. kolo (9:00)
31.08.2022 Zahajovací porada učitelů (9:30)
1. 9. – 22. 12. Zimní období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma (16 týdnů)
02.09.2022 Zahájení vyučování kombinovaného studia (12:05 hodin), zápis
Termíny konzultací v zimním období (ZO), v letním období (LO):
2. a 3. 16. a 17. září 2022
30.9. a 1. 14. a 15. října 2022
4. a 5. 11. a 12. listopadu 2022
2. a 3. 16. a 17 prosince 2022
01.01.2023 zkouškové období
10. a 11. 24. a 25. února 2023
17. a 18. 31. března 2023 a 1.4.2023
14. a 15. 28. a 29. dubna 2023
5. a 6. 12. a 13. května 2023
01.06.2023 zkouškové období
V případě potřeby budou doplněny další konzultace v ZO nebo LO
12.09.2022 Opravný a náhradní termín absolventských zkoušek
16.09.2022 Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři, katalogy ZŘ
28.09.2022 Státní svátek - Den české státnosti (st)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny (st, čt)
28.10.2022 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (pá)
17.11.2022 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (čt)
25.11.2022 Den otevřených dveří
23. 12. – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny (začátek zkouškového období 3.1.2023 - út)
1. 1. 2023 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (ne)
3. 1. – 31. 1. Zkouškové období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma
23.02.2022 Pedagogická porada
6. a 7. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
15. 5. – 2. 6. Zkouškové období VOŠ 3
15. 5. – 30. 6. Zkouškové období VOŠ 1 a VOŠ 2
5. – 9. 6. Studijní volno VOŠ 3 (kombinovaná forma)
12. – 16. 6. Absolutorium VOŠ 3 (kombinovaná forma)
28.06.2022 Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024
1. 7. – 3. 9. Hlavní prázdniny
31. 8. 2023 Pedagogická porada
4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024

V Klatovech 26. srpna 2022 Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka školy

Úhrada školného na Vyšší odborné škole

Výše školného na zimní a letní období činí za každé období Kč 1500,--. Poplatek uhraďte na níže uvedený bankovní účet:

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Klatovy, číslo účtu: 101 176 590 / 0300

Měna: CZK, Částka: Kč 1500,--

Variabilní symbol:

datum narození ve tvaru dd.mm.rrrr

Doba splatnosti:

zimní období do 15. října vyjma zimního období 1. ročníku - do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o přijetí.

letní období do 15. února

Informace pro příjemce:

příjmení

Jakékoliv dotazy s úhradou školného Vám zodpovíme na telefonním čísle 376 313 551 nebo na
e-mailové adrese: obchodniakademiekt@seznam.cz

Maturitní zkoušky 2022/2023

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2021/2022

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Průběh maturitních zkoušek OA a SZŠ (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Písemná práce ČJL (pdf)

Písemná práce ANJ (pdf)

Maturitní zkoušky 2020/2021

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Průběh maturitních zkoušek OA a SZŠ (pdf)

Maturitní zkoušky 2019/2020

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2018/2019

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2017/2018

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2016/2017

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2015/2016

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2014/2015

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2013/2014

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2012/2013

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2011/2012

Průběh maturitních zkoušek OA.

Průběh maturitních zkoušek SZŠ.