Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Obchodní akademie Organizace školního roku
2020/2021 - návrh

25. – 28. 8. 2020 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31. 8. Zahajovací porada učitelů (8:00)
1. 9. Zahájení vyučování
1. - 4. 9. Společná část maturitní zkoušky (písemná)
11. 9. Opravná ústní a profilová maturitní zkouška (5.9. Praktická MZ)
18. 9. Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři
18. 9. Odevzdání třídních knih, katalogů ke kontrole ZŘ
21. – 25. 9. Turistický kurz – 3. ročník
28. 9. Státní svátek - Den české státnosti (po)
28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (st)
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny (čt, pá)
11. 11. Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 14:30 hodin
12. 11. SRPDŠ – 15:30 hodin
17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (út)
27. 11. Přihláška k maturitní zkoušce (4. A, 4. B) pro jarní termín
27. 11. Den otevřených dveří od 12:00 do 16:00 (pá)
28. 11. Maturitní ples 4. A, 4. B
23. 12. – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny (nástup 4. 1. 2021 - po)
prosinec – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky (1. A 14.-18.12.2020, 1. B 8. – 12.3.2021)
1. 1. 2021 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (pá)
27. 1. Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 14:30 hodin
28. 1. Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
29. 1. Pololetní prázdniny (pá)
1. 2. Zahájení 2. pololetí
15. – 21. 2. Jarní prázdniny
1. a 2. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
7. a 8. 4. Praktická zkouška profilová část
7. 4. Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 14.30 hodin
8. 4. SRPDŠ – 15:30 hodin
Od 12. 4. Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku OA
15. 4. Písemná práce z českého jazyka - profilová část
19. 4. Písemná práce z cizího jazyka - profilová část
29. 4. Pedagogická porada 4. A, 4. B
30. 4. Ukončení vyučování 4. A, 4. B
1. 5. Svátek práce (so)
3. – 10. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. A, 4. B
8. 5. Státní svátek - Den vítězství (so)
10. – 14. 5. Turistický kurz – 2. ročník
10. – 14. 5. Studijní volno 4. A, 4. B
17. – 21. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška 4. A, 4. B
24. – 30. 5. Exkurze CR – Chorvatsko 3. ročník
10. – 21. 5. Praxe 3. ročníky 2 týdny
17. – 28. 5. Praxe 2. ročníky 2 týdny
28. 6. Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 12 hodin
29. 6. Sportovní den 8.00–12.00, schůzka budoucích 1.roč. 12:00, burza 13:00
30. 6. Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
31. 8. 2021 Pedagogická porada
1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022

V Klatovech 30. srpna 2020
Ing. Soňa Rabušicová,
ředitelka školy

Střední zdravotnická škola
Organizace školního roku 2020/2021 - návrh

25. – 28. 8. 2020 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31. 8. Zahajovací porada učitelů (8:00)
1. 9. Zahájení vyučování, školení OBP ZA 4A + MS3D - nemocnice
1. - 4. 9. Společná část maturitní zkoušky (písemná)
2. - 18.9. Odborná praxe ZA4A
3.9 a 7.9. Školení OBP ZA3A a PS2A - nemocnice
14. 9. Opravná ústní a profilová maturitní zkouška
18. 9. Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři
18. 9. Odevzdání třídních knih, katalogů ke kontrole ZŘ
18.9. OČMU
28. 9. Státní svátek - Den české státnosti (po)
28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (st)
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny (čt, pá)
11. 11. Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 14:30 hodin
12. 11. SRPDŠ – 16,30 hodin (výbor 16,00)
17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (út)
27. 11. Přihláška k maturitní zkoušce (4. roč.) pro jarní termín
27. 11. Den otevřených dveří od 8:30 do 13:00 (pá)
22. 12. Vánoční besídky
23. 12. – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny (nástup 4. 1. 2021 - po)
prosinec – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky ?
1. 1. 2021 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (pá)
27. 1. Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 14:30 hodin
28. 1. Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
29. 1. Pololetní prázdniny (pá)
1. 2. Zahájení 2. pololetí
15. – 21. 2. Jarní prázdniny
1. a 2. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
7. a 8. 4. Praktická zkouška profilová část
7. 4. Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 14.30 hodin
8. 4. SRPDŠ – 16,30 hodin (výbor 16,00)
Od 12. 4. Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku SZŠ
15. 4. Písemná práce z českého jazyka - profilová část
19. 4. Písemná práce z cizího jazyka - profilová část
29. 4. Pedagogická porada 4. roč.
30. 4. Ukončení vyučování 4. roč.
1. 5. Svátek práce (so)
3. – 10. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. roč.
8. 5. Státní svátek - Den vítězství (so)
11.5. – 12.5. PMZ MS4D
13.5. PMZ KO4C
14.5. OMP ZL4B
17. – 21.5. PMZ ZA4A + Studijní volno ZL4B, MS4D
24. – 28.5. Ústní a profilová maturitní zkouška ZL4B, MS4D
+ Studijní volno ZA4A, KO4C
31.5 – 4.6. Ústní a profilová maturitní zkouška ZA4A, KO4C
31.5.– 25. 6. Odborná praxe ZA3A
28.6. Hodnocení OP ZA3A
26. 6. Závěrečné exkurze
28. 6. Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 13 hodin
29. 6. Sportovní den 8.00–12.00, schůzka budoucích 1.roč. 12:00, burza 13:00
30. 6. Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
31. 8. 2021 Pedagogická porada
1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022

 Další akce budou termínově upřesněny a doplněny:
Den zdraví, Týden zdraví na SZŠ
Liga proti rakovině, Srdíčkový den, Světluška, ADRA, Bílá pastelka, …
stolní tenis - vozíčkáři
vítání občánků – průběžně 3. roč.
třídní kola PPP a školní kolo PPP, PSY
exkurze - dle plánu exkurzí
besedy, atd.

V Klatovech 30. srpna 2020
Ing. Soňa Rabušicová,
ředitelka školy

Vyšší odborná škola
Organizace školního roku 2020/2021 - návrh

25. – 28. 8. 2020 Zkoušky, příprava tematických a časových plánů
28. 8. Přijímací řízení – 2. kolo (9:00)
31. 8. Zahajovací porada učitelů (8:00)
1. 9. – 23. 12. Zimní období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma (16 týdnů)
4. 9. Zahájení vyučování kombinovaného studia (12:05 hodin), zápis
Termíny konzultací v zimním období (ZO), v letním období (LO):
4. a 5. 18. a 19. září 2020
9. a 10. 16. a 17. října 2020
6. a 7. 20. a 21. listopadu 2020
11. a 12. 18. a 19 prosince 2020
leden 2021 zkouškové období
5. a 6. 26. a 27. února 2021
12. a 13. 26. a 27. března 2021
9. a 10. 16. a 17.
14. a 15. května 2021
červen 2021 zkouškové období
V případě potřeby budou doplněny další konzultace v ZO nebo LO
18. 9. Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři, katalogy ZŘ
15. 9. Opravný a náhradní termín absolventských zkoušek
28. 9. Státní svátek - Den české státnosti (po)
28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (st)
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny (čt, pá)
17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (út)
27. 11. Den otevřených dveří
23. 12. – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny (začátek zkouškového období 4.1.2021 - po)
1. 1. 2020 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (pá)
4. 1. – 29. 1. Zkouškové období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma
24. 2. Pedagogická porada
1. a 2. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
17. 5. – 4. 6. Zkouškové období VOŠ 3
17. 5. – 30. 6. Zkouškové období VOŠ 1 a VOŠ 2
7. – 11. 6. Studijní volno VOŠ 3 (kombinovaná forma)
14. – 17. 6. Absolutorium VOŠ 3 (kombinovaná forma)
28. 6. Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
31. 8. 2021 Pedagogická porada
1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022

V Klatovech 30. srpna 2020
Ing. Soňa Rabušicová,
ředitelka školy

Úhrada školného na Vyšší odborné škole

Výše školného na zimní a letní období činí za každé období Kč 1500,--. Poplatek uhraďte na níže uvedený bankovní účet:

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Klatovy, číslo účtu: 101 176 590 / 0300

Měna: CZK, Částka: Kč 1500,--

Variabilní symbol:

datum narození ve tvaru dd.mm.rrrr

Doba splatnosti:

zimní období do 15. října vyjma zimního období 1. ročníku - do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o přijetí.

letní období do 15. února

Informace pro příjemce:

příjmení

Jakékoliv dotazy s úhradou školného Vám zodpovíme na telefonním čísle 376 313 551 nebo na
e-mailové adrese: obchodniakademiekt@seznam.cz

Maturitní zkoušky 2020/2021

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Průběh maturitních zkoušek OA a SZŠ (pdf)

Maturitní zkoušky 2019/2020

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2018/2019

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2017/2018

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2016/2017

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2015/2016

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2014/2015

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2013/2014

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2012/2013

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2011/2012

Průběh maturitních zkoušek OA.

Průběh maturitních zkoušek SZŠ.