Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
39 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Obchodní akademie
Organizace školního roku 2023/2024 - návrh

28. 8. – 1. 9. 2023 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31.08.2023 Zahajovací porada učitelů (10:00, Družba)
04.09.2023 Zahájení vyučování
4., 5. 9. Společná část maturitní zkoušky (písemná)
11.09.2023 Opravná ústní a profilová maturitní zkouška (PMZ 6.,7.9.2023)
15.09.2023 Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři
15.09.2023 Odevzdání třídních knih, katalogů ke kontrole ZŘ
18. – 24. 9. Exkurze CR – Chorvatsko 4. ročník
28.09.2023 Státní svátek - Den české státnosti (čt)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny (čt, pá)
28.10.2023 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (so)
07.11.2023 Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 14:30 hodin
09.11.2023 SRPDŠ – 15:30 hodin
17.11.2023 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (pá)
18.11.2023 Maturitní ples 4. A, 4. B
24.11.2023 Přihláška k maturitní zkoušce (4. A, 4. B) pro jarní termín
01.12.2023 Den otevřených dveří od 12:00 do 16:00 (pá)
23. 12. – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2024 - st)
leden – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky (22.-26.1.2024, 4. – 8.3.2024)
1. 1. 2024 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (po)
23.01.2023 Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 14:30 hodin (SZŠ 24.1 14:00)
31.01.2023 Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
02.02.2023 Pololetní prázdniny (pá)
05.02.2023 Zahájení 2. pololetí
11. 3. – 17.3. Jarní prázdniny
28.03.2023 Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svá tek (pá 29.3.)
09.04.2023 Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 14:30 hodin (SZŠ 10.4. 14:00)
11.04.2023 SRPDŠ – 15:30 hodin
17. a 18. 4. Praktická zkouška profilová část
duben Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku OA
duben Písemná práce z českého jazyka - profilová část
duben Písemná práce z cizího jazyka - profilová část
29.04.2023 Pedagogická porada 4. A, 4. B
30.04.2023 Ukončení vyučování 4. A, 4. B
01.05.2023 Svátek práce (st)
2. – 7. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. A, 4. B
08.05.2023 Státní svátek - Den vítězství (st)
13. – 17. 5. Studijní volno 4. A, 4. B
20. – 24. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška 4. A, 4. B
13. – 24. 5. Praxe 2. ročníky 2 týdny
20. 5. – 31. 5. Praxe 3. ročníky 2 týdny
3. – 7. 6. Turistický kurz – 2. ročník
25.06.2023 Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 13:00 hodin (SZŠ 26.6. 12:00)
27.06.2023 Sportovní den 8.00–12.00, schůzka budoucích 1. r. 12:00, burza 13:00
28.06.2023 Ukončení školního roku
29. 6. – 1. 9. Hlavní prázdniny
31. 8. 2024 Pedagogická porada
2. 9. 2024 Zahájení školního roku 2024/2025

Střední zdravotnická škola
Organizace školního roku 2023/2024 - návrh

28. 8. – 1. 9. 2023 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31.08.2023 Zahajovací porada učitelů (10:00, Družba)
04.09.2023 Zahájení vyučování, Společná část maturitní zkoušky (písemná)
14., 15. 9. Opravná ústní a profilová maturitní zkouška (PMZ 1.9.2023)
15.09.2023 Doplnění tematických plánů, Odevzdání TK, katalogů ke kontrole ZŘ
18. – 24. 9. Exkurze CR – Chorvatsko 4. ročník
22.09.2023 OČMU
28.09.2023 Státní svátek - Den české státnosti (čt)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny (čt, pá)
28.10.2023 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (so)
04.11.2023 Maturitní ples PS4A
07.11.2023 Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 12:00 hodin
09.11.2023 SRPDŠ – 16:00 hodin (výbor 15:30)
17.11.2023 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (pá)
24.11.2023 Přihláška k maturitní zkoušce 4. roč. pro jarní termín
25.11.2023 Maturitní ples ZL4B, KO4C, MS4D
01.12.2023 Den otevřených dveří od 8:30 do 13:00 (pá)
23. 12. – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2024 - st)
leden – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky
1. 1. 2024 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (po)
24.01.2023 Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 14:00 hodin
31.01.2023 Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
02.02.2023 Pololetní prázdniny (pá)
05.02.2023 Zahájení 2. pololetí
11. 3. – 17.3. Jarní prázdniny
28.03.2023 Velikonoční prázdniny (čt) a státní svátek (pá 29.3.)
10.04.2023 Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 14:00 hodin
11.04.2023 SRPDŠ – 16:00 hodin (15:30 výbor)
duben JPZ do 1. ročníku SZŠ, Písemná práce z ČJ a cizího j. - profilová část
29.04.2023 Pedagogická porada 4. roč.
30.04.2023 Ukončení vyučování 4. roč.
01.05.2023 Svátek práce (st)
2. – 7. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. roč.
06.05.2023 Obhajoba maturitních prací ZL4B
08.05.2023 Státní svátek - Den vítězství (st)
7. – 13.5. Studijní volno ZL4B
6. – 10. 5. Studijní volno PS4A
7., 9. – 10.5. Praktická maturitní zkouška MS4D
13.05.2023 Praktická maturitní zkouška KO4C
13. – 17.5. Praktická maturitní zkouška PS4A
14. – 24.5. Studijní volno KO4C a MS4D
14. – 17. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška ZL4B
20. – 24. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška PS4A
27. – 29. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška KO4C a MS4D
27.5.- 21.6. Odborná praxe 3. roč. PS
24.06.2023 Hodnocení OP
24.6. – 29.6. Výlety a individuální sportování
26.06.2023 Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 12:00 hodin
28.06.2023 Ukončení školního roku, hlavní prázdniny - 29. 6. – 1. 9.
31. 8. 2024 Pedagogická porada
2. 9. 2024 Zahájení školního roku 2024/2025

Vyšší odborná škola
Organizace školního roku 2023/2024 - návrh

28. 8. – 1. 9. 2023 Zkoušky, příprava tematických a časových plánů
29.08.2023 Přijímací řízení – 2. kolo (9:00)
31.08.2023 Zahajovací porada učitelů (10:00, Družba)
4. 9. – 22. 12. Zimní období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma (14 + 2 týdny praxe)
02.09.2023 Zahájení vyučování kombinovaného studia (12:05 hodin), zápis
  Termíny konzultací v zimním období (ZO), v letním období (LO):

8. a 9.; 22. a 23. září 2023

6. a 7.; 20. a 21. října 2023

3. a 4.; 24. a 25. listopadu 2023

8. a 9.; 15. a 16 prosince 2023

leden 2023 zkouškové období

9. a 10.; 23. a 24. února 2024

1. a 2.; 22 a 23. března 2024

5. a 6.; 26. a 27. dubna 2024

3. a 4.;10. a 11. května 2024

červen 2023 zkouškové období

V případě potřeby budou doplněny další konzultace v ZO nebo LO
12.09.2023 Opravný a náhradní termín absolventských zkoušek
15.09.2023 Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři, katalogy ZŘ
28.09.2023 Státní svátek - Den české státnosti (čt)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny (čt, pá)
28.10.2023 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (so)
17.11.2023 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (pá)
01.12.2023 Den otevřených dveří
23. 12. – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny (začátek zkouškového období 3.1.2024 - st)
1. 1. 2024 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (po)
3. 1. – 2. 2. Zkouškové období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma
5. 2. – 24. 5. Letní období VOŠ 1, 2 kombinovaná forma (14 + 2 týdny praxe)
5. 2. – 11. 5. Letní období VOŠ 3 kombinovaná forma (12 + 2 týdny praxe)
22.02.2023 Pedagogická porada
28.03.2023 Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svá tek (pá 29.3.)
13. – 31. 5. Zkouškové období VOŠ 3
27. 5. – 28. 6. Zkouškové období VOŠ 1 a VOŠ 2
3. – 7. 6. Studijní volno VOŠ 3 (kombinovaná forma)
10. – 14. 6. Absolutorium VOŠ 3 (kombinovaná forma)
26.06.2023 Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025
29. 6. – 1. 9. Hlavní prázdniny
31. 8. 2024 Pedagogická porada
2. 9. 2024 Zahájení školního roku 2024/2025

V Klatovech 28. srpna 2023
Ing. Soňa Rabušicová,
ředitelka školy

Úhrada školného na Vyšší odborné škole

Výše školného na zimní a letní období činí za každé období Kč 1500,--. Poplatek uhraďte na níže uvedený bankovní účet:

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Klatovy, číslo účtu: 101 176 590 / 0300

Měna: CZK, Částka: Kč 1500,--

Variabilní symbol:

datum narození ve tvaru dd.mm.rrrr

Doba splatnosti:

zimní období do 15. října vyjma zimního období 1. ročníku - do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o přijetí.

letní období do 15. února

Informace pro příjemce:

příjmení

Jakékoliv dotazy s úhradou školného Vám zodpovíme na telefonním čísle 376 313 551 nebo na
e-mailové adrese: obchodniakademiekt@seznam.cz

Maturitní zkoušky 2023/2024

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Průběh maturitních zkoušek OA a SZŠ (pdf)

Maturitní okruhy OA, SZŠ 2023/2024(pdf)

Maturitní zkoušky 2022/2023

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Průběh maturitních zkoušek OA a SZŠ (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Písemná práce ČJL (pdf)

Písemná práce ANJ (pdf)

Maturitní zkoušky 2021/2022

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Průběh maturitních zkoušek OA a SZŠ (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Písemná práce ČJL (pdf)

Písemná práce ANJ (pdf)

Maturitní zkoušky 2020/2021

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Průběh maturitních zkoušek OA a SZŠ (pdf)

Maturitní zkoušky 2019/2020

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2018/2019

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2017/2018

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Praktická maturitní zkouška – profilová zkouška OA (pdf)

Maturitní zkoušky 2016/2017

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2015/2016

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2014/2015

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2013/2014

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2012/2013

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce (pdf)

Maturitní zkoušky 2011/2012

Průběh maturitních zkoušek OA.

Průběh maturitních zkoušek SZŠ.