Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Obchodní akademie - Organizace školního roku 2021/2022 - návrh

25. – 31. 8. 2021 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31.08.2021 Zahajovací porada učitelů (9:30)
01.09.2021 Zahájení vyučování
1., 2. 9. Společná část maturitní zkoušky (písemná)
13.09.2021 Opravná ústní a profilová maturitní zkouška
17.09.2021 Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři
17.09.2021 Odevzdání třídních knih, katalogů ke kontrole ZŘ
20. – 24. 9. Turistický kurz – 4. ročník
28.09.2021 Státní svátek - Den české státnosti (út)
28.10.2021 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (čt)
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny (st, pá)
10.11.2021 Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 15:00 hodin (SZŠ 14:00)
11.11.2021 SRPDŠ – 15:30 hodin
17.11.2021 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (st)
26.11.2021 Přihláška k maturitní zkoušce (4. A, 4. B) pro jarní termín
26.11.2021 Den otevřených dveří od 12:00 do 16:00 (pá)
20.11.2021 Maturitní ples 4. A, 4. B
23. 12. – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2022 - po)
leden – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky (1. A 24.-28.1.2022, 1. B 7. – 11.3.2022)
1. 1. 2022 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (so)
26.01.2021 Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 15:00 hodin (SZŠ 14:00)
31.01.2021 Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
04.02.2021 Pololetní prázdniny (pá)
01.02.2021 Zahájení 2. pololetí
28. 2. – 6. 3. Jarní prázdniny
14. a 15. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
6. a 7. 4. Praktická zkouška profilová část
06.04.2021 Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 15:00 hodin (SZŠ 14:00)
07.04.2021 SRPDŠ – 15:30 hodin
duben Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku OA
duben Písemná práce z českého jazyka - profilová část
duben Písemná práce z cizího jazyka - profilová část
28.04.2021 Pedagogická porada 4. A, 4. B
29.04.2021 Ukončení vyučování 4. A, 4. B
01.05.2021 Svátek práce (ne)
2. – 5. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. A, 4. B
08.05.2021 Státní svátek - Den vítězství (ne)
9. – 13. 5. Turistický kurz – 2. ročník
9. – 13. 5. Studijní volno 4. A, 4. B
16. – 20. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška 4. A, 4. B
9. – 20. 5. Praxe 3. ročníky 2 týdny
16. – 27. 5. Praxe 2. ročníky 2 týdny
31. 5. – 5. 6. Exkurze CR – Chorvatsko 3. ročník
28.06.2021 Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 13:00 hodin (SZŠ 12:00)
29.06.2021 Sportovní den 8.00–12.00, schůzka budoucích 1. r. 12:00, burza 13:00
30.06.2021 Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
31. 8. 2022 Pedagogická porada
1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

V Klatovech 26. srpna 2021 Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka školy

Střední zdravotnická škola - Organizace školního roku 2021/2022 - návrh

25. – 31. 8. 2021 Opravné a dodatečné zkoušky, příprava školního roku
31.08.2021 Zahajovací porada učitelů (9:30)
01.09.2021 Zahájení vyučování
1., 2. 9. Společná část maturitní zkoušky (písemná)
10.09.2021 PMZ masér sportovní a rekondiční
13.09.2021 Opravná ústní a profilová maturitní zkouška
17.09.2021 Doplnění tematických plánů, odevzdání TK, katalogů, OČMU
28.09.2021 Státní svátek - Den české státnosti (út)
28.10.2021 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (čt)
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny (st, pá)
10.11.2021 Pedagogická porada (1. čtvrtletí) – 14:00 hod, Akademie řemesel
11.11.2021 SRPDŠ – 15:30 hodin
17.11.2021 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (st)
26.11.2021 Přihláška k maturitní zkoušce (4. A, 4. B) pro jarní termín
26.11.2021 Den otevřených dveří od 8:30 do 13:00 (pá)
23. 12. – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2022 - po)
leden – březen Lyžařský výcvik –1. ročníky
1. 1. 2022 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (so)
26.01.2021 Pedagogická porada (2. čtvrtletí) – 14:00 hodin
31.01.2021 Ukončení 1. pololetí (vysvědčení)
01.02.2021 Zahájení 2. pololetí
04.02.2021 Pololetní prázdniny (pá)
28. 2. – 6. 3. Jarní prázdniny
14. a 15. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
6. a 7. 4. Praktická zkouška profilová část
06.04.2021 Pedagogická porada (3. čtvrtletí) – 14:00 hodin
07.04.2021 SRPDŠ – 15:30 hodin
duben Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku SZŠ
duben Písemná práce z českého jazyka, z cizího jazyka - profilová část
28.04.2021 Pedagogická porada 4. roč.
29.04.2021 Ukončení vyučování 4. roč.
01.05.2021 Svátek práce (ne)
2. – 5. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 4. roč.
08.05.2021 Státní svátek - Den vítězství (ne)
6. – 12.5 Studijní volno ZL4B
6. – 16.5. Studijní volno KO4C a MD4D
9. – 13. 5. Studijní volno ZA4A
9. – 10.5. Praktická maturitní zkouška KO4C
11. – 12.5. Praktická maturitní zkouška MS4D
13.05.2021 Obhajoba maturitních prací ZL4B
16. – 17. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška ZL4B
17. – 20. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška KO4C a MD4D
16. – 20.5. Praktická maturitní zkouška ZA4A
23. – 27. 5. Ústní a profilová maturitní zkouška ZA4A
31. 5. – 5. 6. Exkurze CR – Chorvatsko 3. ročník
28.06.2021 Pedagogická porada (4. čtvrtletí) – 12:00 hodin
29.06.2021 Sportovní den 8.00–12.00, schůzka budoucích 1. r. 12:00
30.06.2021 Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
31. 8. 2022 Pedagogická porada
1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

Vyšší odborná škola - Organizace školního roku 2021/2022 - návrh

25. – 31. 8. 2021 Zkoušky, příprava tematických a časových plánů
30.08.2021 Přijímací řízení – 2. kolo (9:00)
31.08.2021 Zahajovací porada učitelů (9:30)
1. 9. – 23. 12. Zimní období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma (16 týdnů)
03.09.2021 Zahájení vyučování kombinovaného studia (12:05 hodin), zápis

Termíny konzultací v zimním období (ZO), v letním období (LO):

3. a 4.; 17. a 18. září 2021

1. a 2.; 15. a 16. října 2021

5. a 6.; 19. a 20. listopadu 2021

3. a 4.; 17. a 18 prosince 2021

leden 2022 zkouškové období

11. a 12.; 18. a 19. února 2022

11. a 12.; 25. a 26. března 2022

8. a 9.; 22. a 23. dubna 2022

6. a 7.; 13. a 14. května 2022

červen 2022 zkouškové období

V případě potřeby budou doplněny další konzultace v ZO nebo LO
17.09.2021 Doplnění tematických plánů do systému Bakaláři, katalogy ZŘ
14.09.2021 Opravný a náhradní termín absolventských zkoušek
28.09.2021 Státní svátek - Den české státnosti (út)
28.10.2021 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (čt)
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny (st, pá)
17.11.2021 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (st)
26.11.2021 Den otevřených dveří
23. 12. – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (začátek zkouškového období 3.1.2022 - po)
1. 1. 2022 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu (so)
3. 1. – 31. 1. Zkouškové období VOŠ 1, 2, 3 kombinovaná forma
24.02.2021 Pedagogická porada
14. a 15. 4. Velikonoční prázdniny (čt) a ostatní svátek (pá)
16. 5. – 3. 6. Zkouškové období VOŠ 3
16. 5. – 30. 6. Zkouškové období VOŠ 1 a VOŠ 2
6. – 10. 6. Studijní volno VOŠ 3 (kombinovaná forma)
13. – 17. 6. Absolutorium VOŠ 3 (kombinovaná forma)
28.06.2021 Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
31. 8. 2022 Pedagogická porada
1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023